Thomas Skogen

Jeg har alltid vært opptatt av klima og bærekraft. Store forandringer i klima og natur på grunn av forurensning er en av grunnene til at jeg valgte å begynne med sedummatter. Sedum har mange positive fordeler når det gjelder lokalt og globalt klima, blant annet bedret økosystem og økt luftkvalitet.