Sedum fører til økt biologisk mangfold

Biologisk mangfold viser til antallet levende organismer på jorden. Et rikt artsmangfold vil bedre jordens økosystem.