Viken Sedum er opptatt av kvalitet, og dette gjenspeiles i våre staudematter. Vi planter våre matter med stiklinger fra ulike sedum-arter og sikrer en god spredning av artene.