Vedlikehold av sedum

Selv om sedum krever minimalt med vedlikehold, er det noen viktige hensyn å ta for å opprettholde et frodig og attraktivt blomsterdekke. For å sikre sunn vekst anbefales det å gjødsle sedumen med 30-40 g per kvm årlig. Bruk gjerne langtidsvirkende fullgjødsel.

I løpet av våren bør du bruke 20-25 g per kvm, mens om sommeren anbefales det 15-20 g per kvm.

Vår: 20-25 g pr kvm
Sommer: 15-20 g pr kvm

Det er viktig å unngå gjødsling om høsten og å gjøre det i forbindelse med regnvær.

Om ugress mot formodning har klart å etablere seg i sedumdekket, er det viktig å luke og fjerne dette før det sprer seg. Normalt vil ugress ikke klare å etablere seg på grunn av de skrinne vekstforholdene, , men det er viktig å være oppmerksom og handle raskt ved behov.

Slik legger du sedum på flatmark og i skråninger

Legging av sedum er en enkel prosess som gir raske og vakre resultater. Nedenfor vil vi forklare trinnene for å legge sedum på flatmark og i skråninger:

Steg 1: Legg ugress-duk under nye ugressfrie masser for å motvirke opp spiring av ugress.

Steg 2: Bygg opp skråningen med drenerende masser, sørg for god drenering i bunnen av skråningen.

Steg 3: Legg på et lag med sand/subbus innblandet med litt ugressfri torv / kompost (4-7cm).

Steg 4: Legg sedummatter over laget med sand og kompost, og fest mattene med plugger om skråningen er bratt.

Legge sedum på tak

Innføring av grønt taksystem: Et trinnvis utførelse for en frodig «takhage»:

  1. Rull ut beskyttelsesmatte på hele takoverflaten.
  2. Legg så ut drensplater uten overlapp, tilpass kanter med saks eller stikksag.
  3. Rull ut systemfilter, dette for at ikke drenselementet skal bli tettet med vekstsubstrat.
  4. Legg ut et lag på 3-4 cm med vekstmedium for tak fra Viken Sedum, beregnet for tak.
  5. Legg deretter på sedummattene kant mot kant.

Sedum vannes og gjødsles etter utlegg.
Vanning bør foregå 1-3 uker frem i tid avhengig av værtype
.