Økende bebyggelse i byområder gjør at store deler av vannabsorberende grøntarealer forsvinner, og drensrør i gatene får i oppgave å frakte vekk en større andel av nedbør. Ved kraftige regnskyll kan det oppstå problemer med å ta unna vannmengden på grunn av for liten kapasitet på vannrør. Dette kan medføre risiko for oversvømmelse i gatene.