Svevestøv er en av de mest helseskadelige partiklene som finnes i lufta. Partiklene holder seg lenge i luften og når derfor lettere ned i lungene. Ved å legge sedum vil du bedre luftkvaliteten.