Biologisk mangfold refererer til antallet levende organismer på jorden. Et rikt artsmangfold vil bedre jordens økosystem.